حضور گروه شرکتهای تیغاب و ابرارشن در همایش ملی روز بتن

گروه شرکتهای تیغاب و ابرارشن امسال نیز چون سالهای گذشته در همایش ملی روز بتن حضور فعال داشت. در این همایش شرکت به معرفی محصولات خود پرداخت و همچنین مقاله ای در زمینه بهبود فرآیند تولید شن و ماسه ارائه نمود.