آزمایشگاه همکار تیغاب
این آزمایشگاه مجهز به تجهیزات آزمونهای مصالح ساختمانی ازقبیل شن و ماسه ، بتن ، انواع آجر و پنل سفالی، انواع بلوک سبک و سنگین ، تیرچه ، آسفالت خاک و ..... بوده و با بهره گیری از کادرفنی خود بعنوان آزمایشگاه همکار و نماینده اداره استاندارد استان تهران برگزیده و ازسال 1385 فعالیت خود را آغاز نموده است.در ادامه این آزمایشگاه سيستم مديريت كيفيت خود را بر مبناي استاندارد احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون طراحي نموده و موفق به دریافت گواهینامه 2005 : ISO/IEC 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) گردیده است .
این آزمایشگاه علاوه برارائه خدمات آزمایشگاهی با انجام پروژه های کنترل کیفیت و ارائه راهکارهای لازم جهت انطباق محصولات با معیارهای استاندارد و تصحیح خطوط تولید و آموزش مدیران کنترل کیفیت و مسئولین فنی دیگر واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی ، نقش بسزائی در اشاعه فرهنگ استاندارد و پیشبرد آن درمنطقه را داشته و دارد .
این آزمایشگاه با برگزاری دوره های آموزشی تئوری و عملی کنترل کیفیت بتن و مصالح ساختمانی شامل آشنائی با استانداردهای مربوطه ، آزمونها ، کنترلهای حین فرآیند تولید و... جهت مدیران کنترل کیفیت با اداره استاندارد استان تهران و انجمن مدیران کنترل کیفیت صنایع استان تهران نیز همکاری های لازم را داشته و دارد .